top of page

BODHI PATH STAVANGER

Bodhi path.jpg

Bodhi Path Stavanger started meditations in 2011 after Shamar Rinpoche's approval.
We meet regularly on Mondays, working with the guidelines from the Bodhi Path curriculum. We also host several teachers providing support for the center during the year.
You can follow Bodhi Path meditation times and events on the web page or Facebook page, as they are subject to change.
Bodhi Path Stavanger is a nonprofit based group, officially registered as a religious organization with the Norwegian Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysundregisteret. The organization number is 919414162.

 

BodhiPath Stavanger har ukentlig meditasjonsamlinger mandager kl 19-21 igjennom året.”
Sjekk hjemmesiden for updates.


Meditasjonsutøvere opplever to typer fordeler. Den første fordelen er den umiddelbare forbedringen av hverdagens levekår. Utøvelsen av meditasjon gjør sinnet mer fredelig, roligere og mer avslappet. Når sinnet er mer avslappet, virker hendelser som ellers vil plage oss, mindre viktige. Videre, gjennom meditasjon, lærer sinnet gradvis å bli uavhengig av ytre forhold og omstendigheter. Et sinn som ikke lenger er påvirket av ytre forhold, er i stand til å gjenkjenne sin egen stabilitet og ro. Et stabilt sinn - et sinn som ikke er forstyrret - opplever mindre lidelse. Dette er de to umiddelbare fordelene som følger av vanlig meditasjonspraksis.
” Shamar Rinpoche, grunnlegger av Bodhi Path-organisasjonen

Pål Chesham leder for Bodhi Path organisasjonen i Norge

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er født i Stavanger i 1979 og har en sønn som nå er blitt 10 år. Til daglig jobber jeg som anleggsgartner og portør på SUS.

Som ganske ung dro jeg sammen med en kamerat til Australia. Formålet med turen var å feste og ha det gøy. Etter hvert dro jeg innover i landet for å utforske mer av det. I tiden jeg tilbrakte i Australia fordypet jeg meg i bøker om meditasjon. Interessen for den tibetanske buddhismen ble tent og vokste seg sterk. På et senere tidspunkt ble det derfor naturlig for meg å reise til India for å tilegne meg mer kunnskap og forståelse om buddhismen.

I 2005 tok jeg tilflukt og gav mitt boddhisattva løfte etter Buddhistisk tradisjon og ble buddhiststudent i regi av den14. Sharmapa og 17. Karmapa  Thaje Dorje. Etter hvert besluttet meg for å bli meditasjonsinstruktør.  Motivasjonen min var at jeg selv erfarte at meditasjon (trening på oppmerksomhetsnærvær) gav meg økt mestring og livskvalitet og det ønsket jeg å dele med andre interesserte.  

Selve studiet er en tre-årig intensiv meditasjonsintruktør utdanning med Lama Junge som hovedlærer. Fra 1998 til 2004 fullførte hun to tradisjonelle 3-årige retreater (tilbaketrekning)i Frankrike ved Kagyu-linjen, Kundröl Ling.  Studiestedet for instruktørutdanning i Europa er lokalisert til Renchen Ulm i Tyskland.

 14. Sharmapa er  grunnleggeren av Bodhi Path internasjonalt som er en ikke profitt basert organisasjon. Jeg ble godkjent meditasjonslærer av Bodhi Path internasjonale organisasjon i år 2014 og er forstander av Bodhi Path, Stavanger-Norge.

BODHI PATH STAVANGER

Bodhi Path is a worldwide network of centers and dharma groups founded by the 14th Shamar Rinpoche, also known as the 14th Shamarpa within Tibetan Buddhism.

Bodhi path.jpg

 

Bodhi Path Stavanger started meditations in 2011 after Shamar Rinpoche's approval.
We meet regularly on Mondays, working with the guidelines from the Bodhi Path curriculum. We also host several teachers providing support for the center during the year.
You can follow Bodhi Path meditation times and events on the web page or Facebook page, as they are subject to change.
Bodhi Path Stavanger is a nonprofit based group, officially registered as a religious organization with the Norwegian Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysundregisteret. The organization number is 919414162.

BodhiPath Stavanger har ukentlig meditasjonsamlinger mandager kl 19-21 igjennom året.”
Sjekk hjemmesiden for updates.


Meditasjonsutøvere opplever to typer fordeler. Den første fordelen er den umiddelbare forbedringen av hverdagens levekår. Utøvelsen av meditasjon gjør sinnet mer fredelig, roligere og mer avslappet. Når sinnet er mer avslappet, virker hendelser som ellers vil plage oss, mindre viktige. Videre, gjennom meditasjon, lærer sinnet gradvis å bli uavhengig av ytre forhold og omstendigheter. Et sinn som ikke lenger er påvirket av ytre forhold, er i stand til å gjenkjenne sin egen stabilitet og ro. Et stabilt sinn - et sinn som ikke er forstyrret - opplever mindre lidelse. Dette er de to umiddelbare fordelene som følger av vanlig meditasjonspraksis.
” Shamar Rinpoche, grunnlegger av Bodhi Path-organisasjonen

Pål Chesham leder for Bodhi Path organisasjonen i Norge

 

 

Jeg er født i Stavanger i 1979 og har en sønn som nå er blitt 10 år. Til daglig jobber jeg som anleggsgartner og portør på SUS.

Som ganske ung dro jeg sammen med en kamerat til Australia. Formålet med turen var å feste og ha det gøy. Etter hvert dro jeg innover i landet for å utforske mer av det. I tiden jeg tilbrakte i Australia fordypet jeg meg i bøker om meditasjon. Interessen for den tibetanske buddhismen ble tent og vokste seg sterk. På et senere tidspunkt ble det derfor naturlig for meg å reise til India for å tilegne meg mer kunnskap og forståelse om buddhismen.

I 2005 tok jeg tilflukt og gav mitt boddhisattva løfte etter Buddhistisk tradisjon og ble buddhiststudent i regi av den14. Sharmapa og 17. Karmapa  Thaje Dorje. Etter hvert besluttet meg for å bli meditasjonsinstruktør.  Motivasjonen min var at jeg selv erfarte at meditasjon (trening på oppmerksomhetsnærvær) gav meg økt mestring og livskvalitet og det ønsket jeg å dele med andre interesserte.  

Selve studiet er en tre-årig intensiv meditasjonsintruktør utdanning med Lama Junge som hovedlærer. Fra 1998 til 2004 fullførte hun to tradisjonelle 3-årige retreater (tilbaketrekning)i Frankrike ved Kagyu-linjen, Kundröl Ling.  Studiestedet for instruktørutdanning i Europa er lokalisert til Renchen Ulm i Tyskland.

 14. Sharmapa er  grunnleggeren av Bodhi Path internasjonalt som er en ikke profitt basert organisasjon. Jeg ble godkjent meditasjonslærer av Bodhi Path internasjonale organisasjon i år 2014 og er forstander av Bodhi Path, Stavanger-Norge.

Picture 1.png
bottom of page